FANDOM


Crafting (pl. wytwarzanie) to nieodłączny element przetrwania w Unturned. Lista poniżej przedstawia część możliwych rzeczy do stworzenia.

Uwagi

Kamienie można zdobyć tylko ze skał, używając Kilofu. Drewno można zdobyć z drzew, używając Siekiery, Toporu Strażackiego i Piły Łańcuchowej. Do niektórych receptur potrzebujesz umiejętności "Rzemieślnik" na pierwszym lub drugim poziomie.

Do nie licznych potrzeba ci umiejętności (w zakładce skill) o nazwie Craftsman. Dzięki tej umiejętności możesz tworzyć bardziej zaawansowane rzeczy, takie jak skrzynie, drzwi i domy.

Lista Recept

Materiały

Komponenty

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
2x Boards 1x Wooden Plate Poziom 0
2x Stick 1x Wooden Support Poziom 0
2x Wooden Plate 1x Wooden Frame Poziom 0
2x Wooden Support 1x Wooden Cross Poziom 0
2x Stone 1x Stone Plate Poziom 0
1x Stone 1x Board 1x Stone Support Poziom 0
2x Stone Plate 1x Stone Frame Poziom 0
2x Cloth

Barykady/Pułapki

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
3 Board 1 Nails 1 Wooden Shield Level 0
1 Wooden Frame 1 Bolts 1 Wooden Door Level 0
2 Nails 1 Caltrop Level 0
2 Wire 1 Barbed Wire Level 0
4 Wooden Spike 1 Wooden Spike Trap Level 0
1 Can 2 Scrap Metal 1 Snare Level 0
3 Scrap Metal 2 Wire 1 Electric Trap Level 0
7 Cloth 2 Duct Tape 1 Sleeping Bag Level 0
8 Cloth 5 Scrap Metal 1 Cot Level 0
4 Stick 4 Stone 1 Campfire Level 0
1 Wooden Door 1 Bolts 1 Wooden Shutter Level 0
1 Wooden Shutter 3 Scrap Metal 1 Metal Shutter Level 2
3 Raw Explosives 2 Duct Tape 1 MOAB Level 2
2 Raw Explosives 4 Wire 1 Tripmine Level 2
2 Raw Explosives 1 Can 1 Landmine Level 2
4 Scrap Metal 2 Bolts 1 Metal Shield Level 2
1 Wooden Door 3 Scrap Metal 1 Metal Door Level 2
2 Stick 2 Bolts 1 Brazier (Torch) Level 0
3 Barbed Wire 2 Wooden Support 1 Barbed Fence Level 0
1 Barbed Fence 4 Scrap Metal 1 Electric Fence Level 0

Przechowywanie (Storage Units)

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
2 Wooden Frame 3 Wooden Cross 1 Crate Level 1
1 Crate 3 Wooden Cross 1 Chest Level 2
1 Crate 3 Scrap Metal 1 Metal Locker Level 2

Struktury (Structures)

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
2 Wooden Frame 1 Wooden Pillar 1 Wooden Wall Level 0
1 Wooden Wall 1 Wooden Support 1 Wooden Doorway Level 0
2 Wooden Support 1 Board 1 Wooden Pillar Level 0
3 Wooden Plate 1 Wooden Cross 1 Wooden Platform Level 0
1 Wooden Platform 2 Wooden Support 1 Wooden Ramp Level 0
1 Wooden Foundation 4 Fertilizer 1 Greenhouse Foundation Level 0
1 Wooden Platform 4 Fertilizer 1 Greenhouse Platform Level 0
1 Wooden Platform 1 Wooden Frame 1 Wooden Hole Level 0
9 Stick 1 Duct Tape 1 Wooden Ladder Level 0
1 Wooden Doorway 1 Wooden Support 1 Wooden Window Level 0
1 Wooden Pillar 2 Wooden Post Level 0
1 Wooden Wall 2 Wooden Rampart Level 0
1 Stone Pillar 2 Stone Post Level 1
1 Stone Wall 2 Stone Rampart Level 1
2 Stone Frame 1 Stone Pillar 1 Stone Wall Level 1
1 Stone Wall 1 Stone Support 1 Stone Doorway Level 1
1 Stone Doorway 1 Stone Support 1 Stone Window Level 1
2 Stone Support 1 Board 1 Stone Pillar Level 1
1 Wooden Window 1 Wooden Support 1 Wooden Garage Level 0
1 Stone Window 1 Stone Support 1 Stone Garage Level 1
2 Wooden Shutter 2 Bolts 1 Wooden Gate Level 0
2 Metal Shutter 2 Bolts 1 Metal Gate Level 0
1 Wooden Foundation 2 Wooden Ladder 1 Dock Foundation Level 0

Ubrania (Clothing)

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
4 Animal Pelt 1 Animal Shirt Level 0
3 Animal Pelt 1 Rope 1 Animal Pants Level 0
4 Animal Pelt 1 Duct Tape 1 Animalpack Level 0
1 Fancy Suit 2 Cloth Level 0
1 RCMP Uniform 2 Cloth Level 0
1 Police Uniform 2 Cloth Level 0
1 Army Fatigues 2 Cloth Level 0
1 Doctor Coat 2 Cloth Level 0
1 Orange Hoodie 2 Cloth Level 0
1 Pink Shirt 1 Cloth Level 0
1 Boring Suit 2 Cloth Level 0
1 Blue Sweatervest 1 Cloth Level 0
1 Jumper Top 2 Cloth Level 0
1 Grocer Top 2 Cloth Level 0
1 Sailor Fatigues 1 Cloth Level 0
1 Plaid Shirt 2 Cloth Level 0
1 Chef Shirt 2 Cloth Level 0
1 Fancy Jeans 2 Cloth Level 0
1 Work Jeans 2 Cloth Level 0
1 Doctor Pants 2 Cloth Level 0
1 Grey Pants 2 Cloth Level 0
1 Khaki Pants 1 Cloth Level 0
1 Boring Pants 2 Cloth Level 0
1 Brown Pants 1 Cloth Level 0
1 Jumper Bottom 2 Cloth Level 0
1 Grocer Bottom 2 Cloth Level 0
1 Lumberjack Pants 2 Cloth Level 0
1 Chef Pants 2 Cloth Level 0
1 Poncho 3 Cloth Level 0
1 Magic Cloak 3 Cloth Level 0

Artykuły(Zapasy) Medyczne

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
2 Cloth 1 Rag Level 0
2 Rag 1 Bandage Level 0
2 Bandages 1 Dressing Level 0
1 Scrap Metal 2 Stick 1 Splint Level 0
1 Fertilizer 1 Vitamins 1 Purification Tablets Level 0
2 Red Berries Stone 1 Crushed Red Berries Level 0
2 Blue Berries Stone 1 Crushed Blue Berries Level 0
2 Pink Berries Stone 1 Crushed Pink Berries Level 0
2 Pale Berries Stone 1 Crushed Pale Berries Level 0
2 Green Berries Stone 1 Crushed Green Berries Level 0
2 Purple Berries Stone 1 Crushed Purple Berries Level 0

Jedzenie i Picie

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
1 Raw Venison Campfire 1 Cooked Venison Level 0
1 Raw Bacon Campfire 1 Cooked Bacon Level 0
1 Moldy Bottled Water 1 Purification Tablets 1 Bottled Water Level 0
1 Moldy Milk 1 Purification Tablets 1 Milk Level 0
1 Moldy Orange Juice 1 Purification Tablets 1 Orange Juice

Level 0

1 Moldy Cabbage 1 Purification Tablets 1 Fresh Cabbage Level 0
1 Moldy Tomato 1 Purification Tablets 1 Fresh Tomato Level 0
1 Moldy Corn 1 Purification Tablets 1 Fresh Corn Level 0
1 Moldy Potato 1 Purification Tablets 1 Fresh Potato Level 0
1 Moldy Carrot 1 Purification Tablets 1 Fresh Carrot Level 0
1 Bottled Water 1 Can 1 Canteen Level 0

Farma

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
1 Rope 1 Cloth 3 Fertilizer Level 0
1 Fresh Carrot 2 Carrot Seed Level 0
1 Moldy Carrot 1 Carrot Seed Level 0
1 Fresh Tomato 2 Tomato Seed Level 0
1 Moldy Tomato 1 Tomato Seed Level 0
1 Fresh Cabbage 2 Cabbage Seed Level 0
1 Moldy Cabbage 1 Cabbage Seed Level 0
1 Fresh Corn 2 Corn Seed Level 0
1 Moldy Corn 1 Corn Seed Level 0
1 Fresh Potato 2 Potato Seed Level 0
1 Moldy Potato

1 Potato Seed

Level 0

Amunicja

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
2 Military Bullets 1 NATO Magazine 1 NATO Magazine Level 0
4 Military Bullets 1 NATO Drum 1 NATO Drum Level 0
1 Civilian Bullets 1 Swift Magazine 1 Swift Magazine Level 0
1 Civilian Bullets 1 Bonjour Clip 1 Bonjour Clip Level 0
1 Civilian Bullets 1 Lebel Magazine 1 Lebel Magazine Level 0
2 Tracer Bullets 1 NATO Tracer 1 NATO Tracer Level 0
2 Civilian Bullets 1 Savage Magazine 1 Savage Magazine Level 0
3 Civilian Bullets 1 Savage Drum 1 Savage Drum Level 0
1 Civilian Bullets 1 Winchester Clip 1 Winchester Clip Level 0
1 Military Bullets 1 Lapua Magazine 1 Lapua Magazine Level 0
1 Tracer Bullets 1 Lapua Tracer 1 Lapua Tracer Level 0
2 Civilian Bullets 1 Yuri Magazine 1 Yuri Magazine Level 0
1 Civilian Bullets 1 Xtrmin Magazine 1 Xtrmin Magazine

Level 0

2 Military Bullets 1 PDW Magazine 1 PDW Magazine Level 0
1 Stick 1 Nails 3 Arrow Level 0
1 Shells 2 Nails 6 Buckshot Level 0
1 Shells 2 Bolts 6 Slug Level 0

Ulepszenia do broni (Attachments)

Materiał Materiał Narzędzie Rezultat Poziom umiejętności
1 Handlamp 2 Duct Tape 1 Tactical Light Level 0
2 Canned Cola 2 Can Campfire 1 Muffler Level 0
1 Binoculars 2 Duct Tape 1 Zoomomatic Level 0

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki